Camping temporarily closed

De camping is het gehele jaar geopend, maar nu even niet vanwege de hoge waterstand in De IJssel.
Verwachte heropening: 23 februari 2018.

Der Campingplatz ist das ganze Jahr geöffnet, aber nicht wegen des hohen Wasserstandes in De IJssel.
Erwartete Wiedereröffnung: 23. Februar 2018.

The campsite is open all year round, but not now because of the high water level in De IJssel.
Expected reopening: 23 February 2018.

 

back to mainmenu

 

UA-101624878-1